Всеукраїнські курси
підготовки спеціалістів з психофізіології формування поведінки:
"ПРОФЕСІЙНИЙ КІНОЛОГ - UA"

Image
Тут має бути зображення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Індивідуальна програма в залежності від обраного курсу та опрацьованого матеріалу.

ПОВНИЙ КУРС СКЛАДАЄТЬСЯ

• з шести теоретично-практичних блоків
• понад 100 тем у вигляді відео лекцій
• тематичні тестування і домашні завдання
• практичні тренінги та сесійні практикуми

НАБІР ДО НАВЧАННЯ на 2021-2022 рік

курс "BASIS" -
нелімітована кількість студентів
--------------
курс "SPECIALIST" -
до 30 учасників одночасно в програмі навчання*
--------------
курс "PROFESSIONAL" -
до 10 студентів одночасно в програмі навчання*

*Увага!
Вказана кількість є лімітом для одночасного навчання.
По міру випуску учасників курсу ми зможемо долучати нових абітурієнтів згідно черги поданих заявок.

ЗАПРОШУЄМО НА КУРС

всіх бажаючих, що свідомо ставлять собі за мету отримати якісні сучасні наукові та практичні знання в кінології; підняти рівень СОЦІАЛЬНОЇ КІНОЛОГІЇ в Україні на якісно високий рівень; долучитись до її розвитку та професійно і відповідально працювати в обраному напрямку.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Усвідомлене бажання серйозно навчатися!

Наша школа ставить собі за мету лише найвищий рівень світи з успішним результатом!

Від ваших знань та докладених зусиль будуть залежити долі багатьох родин!

ОСОБЛИВІ УМОВИ

В Центрі Соціальної кінології "Harmonic dog" є декілька благодійних програм підтримки розвитку нашого суспільства.
Якщо ви готові до глибокого навчання і дійсно прагнете стати професіоналом, та з певних причин маєте тимчасові проблеми з фінансуванням -
в індивідуальному порядку ми можемо розглянути систему знижок чи розтермінувань вашої оплати за навчання.

За результатом закінчення кожного блоку  курсу студент отримує:
"Диплом про проходження курсу навчання професійних кінологів" за темою блоку.

За бажанням та рівнем знань у вас буде можливість пройти окремі екзаменаційні тести і практичні іспити, та за умови їх успішної здачі,  отримати:

Сертифікат І ступеня  або  Сертифікат ІІ ступеня. Умови сертифікації спеціаліста читайте нижче.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчання буде проходити як он-лайн, так і в "живій" практиці.
Після зачислення на курс, студент отримує доступ у власний кабінет в он-лайн школі на платформі Moodle, з доступом до навчального матеріалу за обраними Блоками.

В програмі навчання:

- теоретичні  лекції згідно з навчальним планом,

- тестування після лекцій, що визначать достатній рівень засвоєних знань або порекомендують вам ще раз переслухати тему;

- домашні завдання по самостійному опрацюванню піднятих тем;

- підсумкове тестування, теоретичний та практичний екзамен (для отримання сертифікації);

- практичних завдань (відповідно обраної програми навчання) 

- інші навчальні процеси:  індивідуальні консультації, вебінари, он-лайн зустрічі в рамках обраної програми навчання.

 

Зверніть увагу !
Навчальна програма складена в логічній інформаційній послідовності, щоб максимально вірно збуду для вас базу розуміння.

Тому перехід до наступного Блоку можливий лише за умови ознайомлення з тематиками попередніх.

Студенти курсу "СПЕЦІАЛІСТ", окрім лекцій та тестування, отримують  домашні теоретичні та практичні завдання, а також он-лайн вебінар з лектором "Запитання по тематиці уроку".
Крім того, курс "СПЕЦІАЛІСТ" буде мати закриту групу фейсбук, з детальним обговорюванням відео домашніх завдань,  та додатковими марафонними завданнями для поглибленого навчання.

Зверніть увагу, що курс "СПЕЦІАЛІСТ" забезпечує практичні тренінги в центрі "Harmonic Dog" м.Львів та самостійні практичні відпрацювання згідно з планом навчання.

Деякі навчальні блоки будуть йти паралельно. Також, окремі лекції будуть об'єднанні спільним тестуванням чи єдиним вебінаром.

Відео лекції, тестування та домашнє завдання ви зможете проходити в зручний вам час.

Вебінари із запитаннями до лектора проходитимуть у фіксованій годині і ті, хто не прийняв в них участь, зможуть передивитися лише їх в записі.

Щоб отримати можливість пройти та отримати Сертифікацію, студентам необхідно  відпрацювати практичні заняття в школі "Harmonic Dog".
Ті студенти, яким територіально зручно,  можуть закрити практику під час групових або індивідуальних занять школи "Harmonic Dog" в м.Львів.
Студенти, які проживають у віддалених від Львова  локація, зможуть виконати практичні завдання на групових сесіях, що будуть планово проходити декілька днів кожного місяця.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Пропонуємо шість основних навчальних блоків різних тематик 

БЛОК І

СВІТ ОЧИМА СОБАКИ.
ВНУТРІШНЬОВИДОВА КОМУНІКАЦІЯ.

-----------------------------------------
10 лекцій по 1,5 год
10 практичних занять по тематиці лекцій по 1,5 год
20 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
20 тестувань після кожної лекції та практичного заняття
термін навчання – 10 тижнів
-----------------------------------------

 • Контакт чи комунікація? Що таке комунікація і як вона працює? 
 • Еволюційні особливості собаки як виду. Формування видових типів комунікації псових, специфіка світосприйняття та обміну інформації. Особливості зору, слуху, нюху.
 • Чотири види комунікації і чим вони відрізняються в людей та собак? 
 • Базові комунікаційні відмінності між людиною та собакою. Асоціативне мислення. Як нас бачить собака.
 • Психологічні зони тіла, значення їх в тактильному контакті та візуальній демонстрації. Типові та нетипові реакції на тактильний контакт. Принципи та особливості роботи по збільшенню та зменшенню психофізичних реакцій на запити тактильного контакту. Правило першого дотику. Запит на продовження контакту. Особливості реакцій цуценят, підлітків та дорослих собак. Формування  та тренінг реакцій тактильного контакту
 • Сигнали та демонстрації. Сім сигналів оцінки ситуації. Повне та часткове обтрушування. Прогин та потягування.
 • Психофізичне значення позицій тіла: «стояти», «сидіти», «лежати». Міжвидові відмінності у значені позицій тіла собаки та людини.
 • Інформація, яку несуть положення хвоста та швидкість його руху
 • Жести на збільшення та зменшення тіла
 • Значення швидкості та напрямку руху собаки: «на», «від», «по дузі»
 • Видотипові особливості «фіксації цілі»
 • Звукова комунікація. Основні види звуків в комунікації собак. Тембр та  звукові реєстри. Частота звуків. Виття, скавуління\ниття, короткий гавкіт, монотонний гавкіт, гавкіт серіями)
 • Сигнальна система псових та особливості мови тіла: центр ваги, положення окремих частин тіла, позиції та знаки всього тіла, тип дихання, голосові маркери, інформативність комплексної роботи різних груп м’язів.

БЛОК ІІ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ

------------------------------------------
5 лекцій по 1,5 год
5 практичних занять по тематиці лекцій по 1,5 год
10 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
10 тестувань після кожної лекції та практичного заняття
Загальний час навчання – 5 тижнів
-----------------------------------------

 • Гени, інстинкти та свідомість. 
 • Вроджені  інстинкти, набуті  поведінкові реакції, свідомість 
 • Типи нервових систем, особливості роботи з кожним із типів. Формування характеру. Чутливість рецепторів та швидкість реакцій на подразники. Пропорційність процесів збудження та гальмування. Видові адаптаційні процеси. Закріплений життєвий досвід
 • Ієрархія вроджених інстинктів. Найпростіші вроджені алгоритми поведінки та набуті моделі реакцій.
 • Поняття і закони адаптації та соціалізації.  Особливості видотипової  адаптації. Чому природня видова адаптація ворог цільової соціалізації
 • Видотипові реакції на конфлікти та зовнішні запити. Формування справжнього ігнорування. Недоліки та труднощі  в результаті навчання  та закріплення реакцій підкорення чи терпіння.
 • Базова соціалізація, як формування світогляду. Первинна соціалізація. Вторина соціалізація. Основні напрямки тренінгів по соціалізації:
  • тактильна соціалізація
  • звукова соціалізація
  • візуальна соціалізація

 

 • Виконання генетичних програм через ігрові моделі поведінки в рамках кожного інстинкту. 
 • Набуті інстинкти. Формування власного життєвого досвіду.
 • Навчання на дистресі чи під тиском
 • Фобії, формування та запобігання. Візуальні, звукові і тактильні. Особливості роботи з кожним видом. Відпрацювання міксів страхів.
 • Стрес, еустрес та дістрес. Зони тривожності та хронічних станів. Зона стабілізації та стресостійкості. Запобігання стану виснаження собаки через правильно підібрані методики та тренінги.
 • Базове поняття про формування агресії та агресивних реакцій як відповідей на подразники. Пряма та перенаправлена  агресія.

БЛОК ІІІ

СОЦІАЛЬНИЙ УСТРІЙ РОДУ СОБАКИ.

-----------------------------------------
10 лекцій по 2 год
10 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
10 тестувань після кожної лекції
Загальний час навчання – 4 тижні
-----------------------------------------

 • Сім’я та Зграя. Природні   завдання   та   цілі кожного типу соціального об’єднання. Демонстрація та ритуалізація в умовах різних об’єднань, особливості спілкування в середині   сім'ї   та   зграї. Основні ролі та статуси в середині сім’ї.
 • Сигнальна та поведінкова спадковість - традиції   роду.
 • Маркери формування різних видів соціальних угрупувань
 • Відмінності   в отриманні  та розподілі ресурсів в середині кожного угрупування
 • Зонування території сім’ї. Типова поведінка на кожній частині території.
 • Стосунки між різними соціальними об’єднаннями.
 • Неповноцінні   сім'ї  та “мікси” 
 • Проблеми сімей: жорсткі  лідери. Велика критична маса слабких членів сім’ї. Вплив зовнішніх факторів
 • Стерилізовані  собаки в  умовах   різних  угрупувань.

БЛОК IV

ПРОГРАМИ ТЕСТУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА ОЦІНКИ СТАНІВ СОБАК

-----------------------------------------
10 лекцій по 2 год

10 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
10 тестувань після кожної лекції та практичного заняття
Загальний час навчання – 4 тижні

-----------------------------------------

 • Агресія, як еволюційний інструмент виживання та відбору. Закони формування агресивної поведінки.
 • Мотивована та немотивована агресія

БЛОК V

КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ. АГРЕСІЯ.

-----------------------------------------
10 лекцій по 2 год
10 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
10 тестувань після кожної лекції
Загальний час навчання – 4 тижні
-----------------------------------------

 • Агресія, як еволюційний інструмент виживання та відбору. Закони формування агресивної поведінки.
 • Мотивована та не мотивована агресія
 • Адекватна та неадекватна агресія
 • Основні стартери формування агресії :
  • Як один із шести вроджених інструментів виходу з конфлікту 
  • Цілеспрямоване навчання (образ ворога)
  • Як поведінка закріплена попереднім життєвим досвідом (інструментальна агресія)
 • Формування інструментальної агресії через ігрові моделі поведінки
 • Внутрішньовидова навчальна агресія – спосіб швидкого навчання інших демонструючи знищення слабого соплемінника
 • Вплив гіперактивністі та перезбудливості на силу формування агресії
 • Інстинкти і види агресії та вплив на них життєвого досвіду.
 • Три вектора агресії: 

- захист існування особи
- захист існування сімї
- захист існування виду

 • Захист існування особи:
  • Критична агресія ( агресія самозбереження, страху)
  • Мисливська агресія ( боротьба з «їжею»)
  • Харчова ( боротьба за їжу, як елемент агресії потреби)
  • Агресія потреби (усунення перешкоди до цілі)
 • Захист існування сімї
  • Критична агресія ( агресія самозбереження, страху)
  • Мисливська агресія ( боротьба з «їжею»)
  • Харчова ( боротьба за їжу, як частина агресії потреби)
  • Агресія потреби ( усунення перешкоди до цілі)
  • Статева (боротьба за партнера)
  • Територіальна (окреслення  та збереження території
   проживання однієї сімї)
  • Ієрархічна агресія ( статусність в середині сімї)
  • Внутрішньо видова агресія ( інші прояви, крім статевоїта ієрархічної)
  • Материнська ( захист потомства)
 • Захист існування виду
  • Критична агресія ( агресія самозбереження, страху)
  • Мисливська агресія ( боротьба з «їжею»)
  • Харчова ( боротьба за їжу з видами-конкурентами)
  • Агресія потреби ( усунення перешкоди до цілі)
  • Статева агресія ( боротьба за партнера)
  • Міжвидова агресія ( агресія на вид-конкурент)
  • Материнська ( захист потомства)
  • Територіальна ( захист території сімї від хижаків та видів конкурентів)
 • Агресія пряма та переадресована. 
 • Переадресована агресія:
  • Сумарна 
  • Накопичувальна
  • Хронічна 
 • Переадресована агресія після гри чи невдалого “полювання”
 • Неконтрольована агресія
  не здатність мозку до само стабілізації та гасіння різких викидів адреналіну та норадреналіну
 • Стани афекту
 • Демонстрація
  агресії та ритуальна агресія
 • Психофізичні реакції: сканування подразника сенсорними системами - фіксація цілі- демонстрація намірів- безконтакна агресія- пряма фізична агресія
 • Контактна та безконтактна агресія
 • Сигнальна шкала готовності до агресії
 • Конфлікт незнання «мови тіла»: коли демонстрація намірів не буде направлена на істоту, яка не вміє «читати» наміри 
 • Стресові фактори та їх вплив на прояви агресії
 • Стани психологічного завмирання. Робота з агресивною поведінкою: принцип переходу  із маскованих станів на демонстративні
 • Вплив соціалізації на прояви та видии агресії
 • Наслідки аверсивної чи фізичної боротьби з агресію. Методи, які лише підсилюють агресію, або маскують її в переадресовану

БЛОК VI

ТРИВОЖНІСТЬ, ДИСТРЕС, СТРЕСОСТІЙКІСТЬ

-----------------------------------------
10 лекцій по 2 год

10 домашніх завдань після кожної лекції та практичного заняття
10 тестувань після кожної лекції та практичного заняття
Загальний час навчання – 4 тижні

-----------------------------------------

 • Поняття стресу та фізіологія, еволюційні потреби у виникненні стресових механізмів.
 • Типи нервової системи, їх особливості та відповіді на різні рівні стресу
 • Стрес, еустрес та дістрес. Зони тривожності та хронічних станів. Зона стабілізації та стресостійкості. Запобігання стану виснаження собаки через правильно підібрані методики та тренінги.
 • Формування стресу:
  • Зона стійкості та стабільності 
  • Зона тривоги та лінія порогу тривоги 
  • Зона напруження та лінія хронічних станів 
  • Інтенсивний хронічний стрес 
  • Зона виснаження 
 • Стресограми та практичні оцінки індивідуальних станів.
 • Найпоширеніші ознак стресу в собаки
 • Взаємозв’язок стресу та розвитку особистості, навченої безпомічності та незавершеності базових природних процесів
 • Градація ресурсів особистості їх вплив на прояви стресу
 • Закономірності впливу максимальних та мінімальних рівнів одного і того ж ресурсу на кінцеві стресові реакції.
 • Вплив особистих ресурів на рівень та розвиток стресу
 • Формування хронічних стресових станів
 • Розвиток хронічних стресів в особин з невизначеним рангом в сімї
 • Вплив на силу стресостійкості довгих періодів спокою
 • Вплив соціалізації та правильних тренінгів на розширення зони стресостійкості та пограничні стресові стани
 • Стратегії виходу зі стресу
 • Тренінги для заспокоєня та фізіологічної стабілізації
 • Як створити індивідуальну програму на розширення зони стійкості, компенсуючи навантаження ресурсами та життєвими умовами.
 • Помилки при роботі зі стресовими станами

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !
після проходження базового навчання з Дипломом по завершенню, у вас буде можливість додатково отримати Сертифікат

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Image

рівень навчання:
БАЗОВИЙ

4000 грн.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4,5 МІСЯЦІ
45 відео та он-лайн лекцій по 1,5 та більше годин
45 тестувань після лекцій
диплом про закінченю курсу базового рівня
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС "БАЗОВИЙ"
Image

рівень навчання:
СПЕЦІАЛІСТ

7900 грн.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4,5 МІСЯЦІ
45 відео та он-лайн лекцій по 1,5 та більше годин
35 практичних завдань та відпрацювань
60 домашніх завдань
70 тестувань
он-лайн вебінари з лекторами
диплом про закінченю курсу
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА КУРС "СПЕЦІАЛІСТ"
Image

сертифікація


2900 грн
ТЕРМІН ОПРАЦЮВАННЯ: 3 ТИЖНІ
тестування теоретичних знань
практичні тести
курсова робота
індивідуальні консультації та супровід курсової
сертифікація приватного зразку двох рівнів
рекомендаційний лист учасникам, що пройшли сертифікацію
реєстрація на сертифікацію ще не активна

прочитайте більше про тих, хто буде поруч з вами:

ЛЕКТОРИ

Повний список лекторів навчальної програми Ви отримаєте в персональному кабінеті он-лайн школи.
Олександра БЕРЕГОВЕНКО
Олександра БЕРЕГОВЕНКОведучий лектор
Олександра БЕРЕГОВЕНКОведучий лектор
м. Львів
експерт FCI (Federation Cynologique Internationale)
експерт національної категорії КСУ (Кінологічна Спілка України;
викладач Львівського Національного Університету ім. Гжицького;
заводчик-кінолог;
спеціаліст з формування поведінки собак;
розробник кінологічних методик, реабілітаційних та навчальних програм різних напрямків;
засновник та керівник школи соціальної кінології та хендлінгу "Harmonic Dog" та школи розвитку, навчання та реабілітації "Дитина та Собака";
засновник громадської організації "Серце, єдине на Двох"
Ян ПЕТІНОВ
Ян ПЕТІНОВлектор
м.Вінниця
магістр психології,
керівник проекту "Людино-тваринна взаємодія" в ТОВ "Чотири лапи Україна"
Анна ПЕРЕКАТІЙ
Анна ПЕРЕКАТІЙлектор
м.Львів
спеціаліст з прикладного аналізу поведінки,
закінчила повну програму по АВА-терапії рівня ВСВА